Dotace ÚP na pracovní místa

V roce 2015 obdržela naše společnost od ÚP Prachatice v rámci projektu v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost dotaci na 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM ve výši 120 600,- Kč, z toho výše příspěvku z ESF činila 85%, tj. 102 510,- Kč a ze státního rozpočtu ČR činila 15%, tj. 18 090,- Kč.