O společnosti

Autocamp Podroužek TJ Netolice, a.s. je dceřinou společností občanského sdružení TJ Netolice 1892. Akcie jsou vydány na jméno TJ Netolice 1892 a 100% akciií je v držení TJ Netolice 1892.Společnost je vedena u Krajského soudu Č. Budějovice pod spisovou značkou oddíl B, vložka 413.

 

Sídlo společnosti a korespondenční adresa:: Tyršova 226, 384 11 Netolice

 

tel.: 606 793 430

 

mail: post@autocamp-podrouzek. cz

 

ID datové schránky: a4mnf2u

 

IČ: 41877373

 

DIČ: CZ41877373

 

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo:

 

MUDr. Bohumír Hájek, předseda představenstva

Mgr. Bohumír Mach, člen představenstva

Dana Mužíková, členka představenstva

 

Hospodářské výsledky společnosti jsou dostupné ve sbirce listin Obchodního rejstříku .

 

Informace na stránkách TJ Netolice 1892

 

Společnost se řídí stanovami podle nového občanského zákoníku - viz příloha.